error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Familiesenter

Familiesenteret i Inderøy

Familiesenteret er et ”hus ”der ulike faggrupper er lett tilgjengelig for barn, ungdom og deres familier. Her kan familien møte følgende fagfolk: Jordmor, helsesykepleier, psykolog, fysioterapeut, spesialsykepleier psykisk helse og rus, PP-rådgiver, logoped, og barnevernspedagog.

Hovedmålsetning: Fremme trivsel og helse hos barn, unge og deres familier, samt styrke barns oppvekstsvilkår.

Familiesenteret vil:
• Gi tidlig hjelp til barn og familier som opplever ulike utfordringer i hverdagen.
• Støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle.

Tilbud:
• Samtaler med barn, unge og foreldre/foresatte.
• Råd og veiledning til foreldre/foresatte.
• Helseteam hvor man kan møte fagfolk fra ulike tjenester samtidig.
• Ulike temamøter/aktiviteter kunngjøres på kommunens hjemmeside og i Inderøyningen.
• Barnehage og skole kan i samråd med foreldre be om drøfting.

Miljøteam er endel av familiesentret og skal jobbe forebyggende.Målet for teamet er tidlig innsats til barn, ungdom og deres familier.Målgruppa er barn og unge som har utfordringer i hverdagen og som er i ferd med å utvikle psykososiale vansker.Teamet er et frivillig tilbud.

Sted: Helsestasjonen, Inderøy rådhus
Åpningstid: Fredager  kl. 08.00 – 14.00. Ønske om drøfting meldes til helsestasjonen i forkant på telefon 74 600846

Skjema