Vannglass

Feil på hovedledningen – grumset vatn

En trykkregulator på hovedvassledningen sviktet i natt og førte til utblåsing i ventiler. Stor vassføring og trykkslag førte til at slam løsnet fra rørvegger og gav grumset vatn i Straumen-området.

Det er ikke noen helsefare forbundet med å drikke vatnet.


Mange blir uten vatn i kranen på torsdag 19.01 fra kl 0900.

Avstenging skyldes at nye ledninger skal kobles sammen, og det kan bli avstengt helt fram til kl 1900.

De som blir uten vatn får informasjon i posten. De andre må regne med at det kan bli uklart vatn ved avstenging og åpning. Det anbefales derfor å rengjøre siler i tappekraner.

Spørsmål kan rettes til servicetorg eller til enhet kommunalteknikk.

Mvh karstein Kjølstad
Rådgiver Inderøy kommune
Tlf 7412 4205 mobil 90206767

Info om anleggsarbeidet på Nessjordet 

Mer informasjon

Skjema