A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Felles praktisering av regler for SFO

Det hersker en del uklarheter omkring praktisering av reglene for SFO. Det gjelder bl a de barn som har lav sats, deres muligheter til oppsamling av tid og ordninger knyttet til foresattes ulike turnuser. Vi håper å få en avklaring etter hvert.


Olaug Vang har sendt ut følgende spørsmål til de aktuelle enhetene i kommunen samt til kommuneadministrasjonen:

Ang. bruk av sfo-plassen når barnet har lav sats.
 
·         Hvordan kan plassen brukes dersom foreldrene arbeider turnus over 2 uker?  Over 3 uker?
·         Regnes en dag for en dag sånn som i barnehagen (dvs. uansett om barnet er på sfo 2 timer eller max åpningstid)?
·         Kan barn med lav sats samle timer de ikke bruker en dag og gjemme dem til bruk før jul /påske når det er heldager på sfo?                   Hvem administrerer i så fall det?
 
 
Andre aktuelle spørsmål:
 
·         Hvilke åpningstider har dere på sfo?
·         Har dere tilretteleggingsdager/ oppryddingsdager utenom planleggingsdagene sånn som i barnehagen?
·         Får sfo-barna frukt? Varm mat? Har dere smøremåltid?
 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema