Ferie for alle

Ferie for alle - et gratis ferietilbud til familier med svak økonomi

I Norge lever 95 000 barn i vedvarende lavinntektsfamilie. 6500 av disse barna lever i Nord og Sør-Trøndelag.


Dette gjør Røde Kors noe med, og tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi.
Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Målgruppa:

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode.
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6 - 13 år.
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.
  • Nytt av året er elektronisk søknadsskjema.


I disse linkene finner dere mer informasjon om Ferie for alle Trøndelag:
Rodekors.no
Facebook
Elektronisk søknadsskjema - søknadsfrist 15. mai

Informasjonshefter
Årets sommeropphold 2017
Ungdomsoppholdet 2017     

Skjema