A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tilsammen deltak omlag 90 personer fra ulike deler av Inderøy kommune

Fire flotte workshoper er gjennomført på "Skarnsundet"

Workshop 3.jpgTusen takk til alle deltakerne for interessante refleksjoner og utdypninger, tanker og forslag. Vi tar dette med oss videre i lederutvikling og medarbeiderskap, og i arbeidet med å skape et best mulig arbeidsmiljø på jobben. 

Workshop 1.jpg!

 

Skjema