A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Flykningetjenesten

Siden høsten 2010 er det bosatt ca 150 flyktninger, hovedsakelig fra Syria, Sudan, Afghanistan og Eritrea i Inderøy kommune.

Alle flyktningene som er bosatt i Inderøy de siste årene bor hovedsaklig på Straumen, noen i kommunale leiligheter og ellers i boliger leid hos private.

Inderøy kommunestyre har gjort vedtak om å bosette 10 personer i løpet av 2017. I tillegg til disse kommer eventuelle familiegjenforeninger.

Alle voksne flyktninger som kommer hit har rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram som inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidspraksis (kjennskap til norsk arbeidsliv). Det er stadig behov for språkpraksisplasser, så hvis din arbeidsplass har lyst til å bli kjent med en ressursperson med livserfaring, er det bare å ta kontakt! Barna som kommer hit som flyktninger starter i ordinær skole og barnehage så fort det er mulig, med ekstra norskundervisning og morsmålsassistenter etter behov.

Flyktningetjenesten er organisert under Helse- barnevern og rehabilitering. Flyktningetjenesten består av Inderøy norskopplæring for voksne, grunnskole for voksne (oppstart høst 2016), introduksjonsprogrammet og bofelleskap for enslige mindreårige "Fløya" (oppstart desember 2016).

Språkopplæringen er et fulltidsprogram med norskkurs fem dager i uka. Det gjelder både flyktninger og andre som har rettigheter i forhold til norskopplæring, for eksempel de som får innvilget familiegjenforening med nordmenn de har giftet seg med. I grunnskolen vår undervises det i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Flyktningetjenesten har undervisningslokaler og kontorer i 2. etg i Øvergata 4 (samme bygning som Sparebank1 og Euronics.)

NB! Medio august 2017 flytter Flyktningetjenesten , Inderøy Norskopplæring for voksne og grunnskoletilbudet vårt til Sakshaug gamle skole (2.etg)

Kontaktinfo:

Navn

Stilling

Kontorsted

Telefon

Bente Molde

Enhetsleder

Inderøy rådhus

74124313

Britt Tønne Haugan

Rektor norskopplæring for voksne

Øvergata 4

74124256

48868875

Toril Kosberg

Lærer

Øvergata 4

74124257

Siv Janne Kamsvåg

Lærer

Øvergata 4

74124257

Ragnhild Kirknes

Lærer

Øvergata 4

74124257

Anne Kristin Flatøi

Lærer

Øvergata 4

74124257

Anne Marit Letnes

Lærer

Øvergata 4

74124257

Helene Skogly

Lærer

Øvergata 4

74124257

Knut Langlid

Teamleder introduksjonsordning

Øvergata 4

91009710

Marius Melbø

Programrådgiver/
flyktningemedarbeider

Øvergata 4

74124258

95837079

Kristine Strand

Programrådgiver/
flyktningemedarbeider

Øvergata 4

74124259

40034266

Magdalena Wilk

Programrådgiver/ flyktningemedarbeider

Øvergata 4

74124259

95965760

Simon Ukbagergis Tsegai

Miljøarbeider

Øvergata 4

45874110

Tips en venn Skriv ut

Skjema