A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Flykningetjenesten

Flyktningetjenesten

Siden høsten 2010 er det bosatt 72 flyktninger, hovedsakelig fra Sudan, Afghanistan og Eritrea i Inderøy.

Alle flyktningene som er bosatt i Inderøy de siste årene bor på Straumen, noen i kommunale leiligheter og ellers i boliger leid hos private.

Inderøy kommunestyre har i oktober 2013 gjort vedtak om å fortsette bosetting av flyktninger i årene framover, vi tar sikte på å bosette 40 personer i løpet av 2014-2016. I tillegg til dette kommer eventuelle familiegjenforeninger.

Alle voksne flyktninger som kommer hit har rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram som inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidspraksis (kjennskap til norsk arbeidsliv). Det er stadig behov for språkpraksisplasser, så hvis din arbeidsplass har lyst til å bli kjent med en ressursperson med livserfaring, er det bare å ta kontakt! Barna som kommer hit som flyktninger starter i ordinær skole og barnehage så fort det er mulig, med ekstra norskundervisning og morsmålsassistenter etter behov.

I tillegg til å ta imot nye flyktninger driver flyktningetjenesten med norskundervisning av voksne utlendinger. Det gjelder både flyktninger og andre som har rettigheter i forhold til norskopplæring, for eksempel de som får innvilget familiegjenforening med nordmenn de har giftet seg med.  Vi har imidlertid ikke kapasitet til å ta imot arbeidsinnvandrere, eller andre som ikke har rettigheter i forhold til norskopplæring.

Flyktningetjenesten har undervisningslokaler og kontorer i 2. etg i Øvergata 4 (samme bygning som Sparebank1 og Euronics.)

Kontaktinfo:

Navn

Stilling

Kontorsted

Telefon

Bente Molde

Enhetsleder

Inderøy rådhus

74124313

Frid Bogen

Rektor norskopplæring for voksne

Øvergata 4

74124256

41230210

Toril Kosberg

Lærer Øvergata 4 74124257

Siv Janne Kamsvåg

Lærer

Øvergata 4

74124257

Ragnhild Kirknes

Lærer (vikariat til 31.07.16)

Øvergata 4 74124257
Britt Tønne Haugan

Lærer (vikariat til 31.07.16)

Øvergata 4 74124257

Knut Langlid

Teamleder introduksjonsordning

Øvergata 4

91009710

Marius Melbø

Programrådgiver/
flyktningemedarbeider

Øvergata 4

74124258

95837079

Kristine Strand

Programrådgiver/
flyktningemedarbeider

Øvergata 4

74124259

40034266

Simon Ukbagergis Tsegai Miljøarbeider Øvergata 4 45874110

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema