A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Innvandrertjenesten

Siden høsten 2010 er det bosatt ca 160 flyktninger, hovedsakelig fra Syria, Sudan, Afghanistan og Eritrea i Inderøy kommune.

Alle flyktningene som er bosatt i Inderøy de siste årene bor hovedsakelig på Straumen, noen i kommunale leiligheter og ellers i boliger leid hos private.

Inderøy kommunestyre har gjort vedtak om å bosette 10 personer i løpet av 2018. I tillegg til disse kommer eventuelle familiegjenforeninger.

Alle voksne flyktninger som kommer hit har rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram som inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidspraksis (kjennskap til norsk arbeidsliv). Det er stadig behov for språkpraksisplasser, så hvis din arbeidsplass har lyst til å bli kjent med en ressursperson med livserfaring, er det bare å ta kontakt! Barna som kommer hit som flyktninger starter i ordinær skole og barnehage så fort det er mulig, med ekstra norskundervisning og morsmålsassistenter etter behov.

Innvandrertjenesten er organisert under Helse- barnevern og rehabilitering. Innvandrertjenesten består av Inderøy norskopplæring for voksne, grunnskole for voksne (oppstart høst 2016), programrådgivere som har ansvar for introduksjonsprogrammet og bistand til bosatte enslige mindreårige. Bofelleskap for enslige mindreårige "Fløya" ble avviklet 1.juli 2018.

Språkopplæringen er et fulltidsprogram med norskkurs fem dager i uka. Det gjelder både flyktninger og andre som har rettigheter i forhold til norskopplæring, for eksempel de som får innvilget familiegjenforening med nordmenn de har giftet seg med. I grunnskolen vår undervises det i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Innvandrertjenesten har undervisningslokaler og kontorer i 2. etasje på Spiren.

Kontaktinfo:

Navn

Stilling

Kontorsted

Telefon

Bente Molde

Enhetsleder

Inderøy rådhus

74124313

Britt Tønne Haugan

Rektor norskopplæring for voksne

Vennalivegen 59

74124256

48868875

Toril Kosberg

Lærer

Vennalivegen 59

74124257

Siv Janne Kamsvåg

Lærer

Vennalivegen 59

74124257

Ragnhild Kirknes

Lærer

Vennalivegen 59

74124257

Anne Kristin Flatøy

Lærer

Vennalivegen 59

74124257

Anne Marit Letnes

Lærer

Vennalivegen 59

74124257

Helene Skogly

Lærer

Vennalivegen 59

74124257

Knut Langlid

Teamleder introduksjonsordning

Vennalivegen 59

91009710

Kristine Strand

Programrådgiver/
flyktningemedarbeider

Vennalivegen 59

74124259

40034266

Sissel Rehaug

Koordinator for enslige mindreårige

Vennalivegen 59

45972141

Simon Ukbagergis Tsegai

Miljøarbeider

Vennalivegen 59

45874110

Tips en venn Skriv ut

Skjema