A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Først på januar vil kommuneoverlegen starte vaksineringen mot korona.

Inderøys eldre befolkning er prioritert. Kommuneoverlege, Guri Falch, forteller til Inderøyningen at de nå har begynt forberedelsene på en massevaksinasjon av befolkningen i første kvartal 2021.

 

Kommuneoverlege i Inderøy, Guri Falch, forteller at de nå har begynt forberedelsene på en massevaksinasjon av befolkningen i første kvartal 2021.

–Vi regner med å sette mellom 4.000 og 5.000 vaksinedoser i løpet av årets fire første måneder, sier Falch.

 

Klar prioritering

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt tydelig prioritering.

– Først vil vi vaksinere beboere i sykehjem og omsorgsboliger, deretter eldre over 85 år, så eldre over 75 år og deretter de over 65 år. Dette utgjør omlag 1. 500 personer i Inderøy, sier Falch.

I neste rekke kommer personer i risikogrupper i alderen 18–64 år. Disse må ha én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer fra tidligere.

– Først når alle disse er vaksinert, vil helsepersonell bli prioritert. Men det kan godt hende at planene blir endret underveis. Vi følger til enhver tid de anbefalingene som kommer fra folkehelseinstituttet.

 

Beskytter mot alvorlig sykdom og død

Foreløpig vet man ikke med sikkerhet om vaksinen beskytter mot smittespredning.

– Men det man vet er at den gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Det er nettopp derfor risikogruppene er prioritert først. Jeg vil på det sterkeste oppfordre folk til å vaksinere seg for sin egen del slik at man kan unngå å bli alvorlig syk av korona, sier Falch.

Hun forklarer at den første vaksineringsrunden ikke vil gi flokkimmunitet, men at den vil beskytte de mest sårbare iblant oss. I følge Folkehelseinstituttet er vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger.

– Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot det nye koronaviruset. Det er flere vaksiner under utvikling. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen, skriver FHI.

 

Massevaksinasjon på Akset

Etter hvert som vaksinene skal rulles ut i stor skala i Inderøy, ser kommunelegen for seg å bruke samme modell som man gjorde under influensavaksineringen sist høst.

– Vi setter opp en stasjon for massevaksinasjon på Akset etter samme modell som influensavaksineringa. Informasjon vil bli gitt til befolkningen både via media og ved direkte sms til innbyggere. Her vil man bli bedt om å ta kontakt for å bestille seg time for vaksinering som må skje i to etapper. Først en første dose, detter en ny dose etter 3 uker. Fra og med en uke etter siste vaksinering ansees man å være beskyttet mot korona, forklarer Falch. (Kilde: Inderøyningen)

Les artikkelen om vaksinering i Inderøy her.

 

fhi.no kan du hele tida holde deg oppdatert på koronavaksinering. 

Skjema