error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Trøndelagsmodellen folkehelse

Folkehelsesatsing på barn og unge

Inderøy kommune har fått midler fra fylkeskommunen til en større folkehelsesatsing. Stikkord er barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Inderøy kommune har fått innvilget tilskuddsmidler til Plan for folkehelsearbeid, 150.000-200.000 kroner i tre år. Intensjonen er å «... styrke kommunens langsiktige systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven». Inderøy ønsker å satse på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Maria Aune er engasjert som prosjektleder, og både hun og resten av arbeidsgruppa er opptatt av at barn og unge skal medvirke for å utvikle mestring, gi medbestemmelse og skape tilhørighet. Vi legger opp til en bred involvering av unge og voksne fra alle sektorer og grender i kommunen. Så langt har vi hatt en dialogkafé for ungdom med god deltakelse. Innspillene derfra vil bli presentert i innledninga til en 2-dagers idédugnad 2.-3. november. Det skal velges ut målbare tiltak og utarbeides en plan for kommunen innen desember, som skal behandles politisk i fylkestinget innen 1. januar 2021.

Kunnskapsgrunnlaget for prosjektet er Folkehelseprofilen for Inderøy (årlig rapport), Helserapport for Trøndelag (HUNT), Ung-HUNT og Ungdata. I tillegg kommer egne data (familiesenteret), elevundersøkelsen og dialog med ungdommen (dialogmøter, ungdomsråd).

Skjema