A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

For ansatte

 

IKT-Fjernhjelp (Teamviewer)    >    Veiledning
 


WEBMAIL:
For lesing av kommunal epost fra ekstern maskin: https://webmail.invest.kommune.no/owa

 

INN-TRØNDELAG IKT EKSTRANETT (også kalt Hjemmekontorløsning):
Startes via adressen: http://vpn.invest.kommune.no ellers https://vpn.invest.kommune.no

Se brukerveiledning og informasjon

 

Minimumskrav til pc'r:

Hjemmekontorløsningen skal kunne benyttes med Windows 7 og IE 11.x, Windows 8 og IE 10.x, samt  Windows 10 og IE 11.x (IE=Internet Explorer) samt Firefox.
- Anbefalt bruk er Internet Explorer
- Anbefalt bruk av kommunal pc klargjort senest 2015/2016.
- oppdatering av hjemmekontorløsningen er fortsatt operativ slik den er og ny løsninger er enda ikke avklart hvordan skal bli.​

 

NB! Løsningen kan kun benyttes fra eksterne nett.

 

Oppad
 

Itslearning (inderoy.itslearning.com)
 

Redigering av nettsider (Custom Publish)

 

 

Vennligst kontakt nærmeste leder for påloggingsinformasjon til de forskjellige tjenestene.

Er det noen lenker du bruker ofte, og som fortjener en plass på denne siden? Kontakt gjerne redaksjonen.

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema