A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Valglogo

Forhåndsstemming ved Stortings- og sametingsvalget 2021

 

 Periode for forhåndsstemming: 10. august -  10. september 2021

 

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.
Forhåndsstemming skjer ved møterom Skarnsundet på Inderøy Rådhus.

 

Åpningstider:

Hverdager: 10. august – 10. september                                                         kl. 09.00 – 15.00

Ettermiddager: 19. august, 24. august, 2. september og 7. september    kl. 15.30 – 19.00

Lørdager: 28. august og 4. september                                                            kl. 10.00 – 14.00

 

Ta med legitimasjon med bilde og evt. valgkort.

Det er ikke et krav at man har med valgkort, men det kan føre til mindre kø i valglokalet.

De fleste får digitalt valgkort i år. De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, så valgkortet tilsendt på papir.

 

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

  • Inderøyheimen avd. Betania
  • Kastvollen Rehabiliteringssenter 
  • Næss omsorgsboliger
  • Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter
  • Sund Folkehøgskole

Tidspunktene avtales med den enkelte institusjon/skole, og kunngjøres der.

 

Forhåndsstemme hjemme:

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag før valgdagen, 10. september, kl. 10. Henvendelsen kan skje skriftlig eller muntlig.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.

Skjema