FORUT Festival!

Røra Barnehage arrangerer FORUT Festival tirsdag 5.november 2019 fra kl.10-16.00.
I år er det ekstra grunn til å feire barnekonvensjonen som fyller 30 år. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. Både barnekonvensjonen og FNs bærekraftsmål er viktige temaer i FORUTs aksjoner i barnehager og skoler i Norge.
Barns rettigheter er et av de viktigste temaene i FORUTs utviklingsprosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi, Zambia og Sierra Leone.
Inntektene fra FORUT festivalen går til disse prosjektene.


Kl. 10.00 åpner festivalen. Vi samles i barnehagens amfi til åpning av festivalen, med sang og musikk.
Bodene åpner og vi vil i år ha salgsbod, kafe`, loddbod, "katta i sekken", "isfiske" og ansiktsmaling.

Store og små ønskes velkommen!
Festivalen avsluttes kl.16.00.

 

Skjema