A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Foto: Andre Furtado, pexels.com

Frisklivssentralen Inderøy

Hva er Frisklivssentralen?
Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, søvn, psykisk helse og tobakk. Målgruppen er personer som har økt risiko for, eller begynnende utvikling av, sykdom/lidelser som kan relateres til levevaner.

Gjennom Frisklivssentralen får man tilbud om deltakelse i ulike kurs/grupper, samt tilbud om individuell helsesamtale hvor vi sammen finner ut hvilke mål deltakeren ønsker å arbeide for å nå, og hvilke tiltak som er mest aktuelle for å oppnå dette.

Frisklivssentralen kan bidra til motivasjon, mestring og inspirasjon for å komme i gang med en livsstilsendring! 


Hvem kan delta på Frisklivssentralen?
Frisklivssentralen retter seg spesielt mot voksne som har økt risiko for livsstilsykdommer, men våre tilbud er åpne for alle.

Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til Frisklivssentralen, men du kan også kontakte oss på eget initiativ.
 
Hvordan ta kontakt?
Send en epost eller ring for mer informasjon eller en avtale! Husk at sensitive opplysninger ikke skal sendes i epost.
 
Frisklivssentralen er samlokalisert med Frivillig Inderøy i Sentralen (gamle Sakshaug skole), Vennavegen 59.


E-post: maria.aune@inderoy.kommune.no eller telefon: 40073320.

Skjema