A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Frist for tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er senest 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.
 
I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

Skjema