error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år

Inderøysamfunnet har lange og gode tradisjoner for frivillig arbeid og engasjement, og i år feirer vi frivillighetens år!

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. ​

Her i Inderøy har ei arbeidsgruppe med representanter fra frivillighet, politikk og administrasjon laget en skisse for markering av året i vår kommune. Kommunen vil samarbeide med frivilligsentralene om å profilere et årshjul for markeringer av frivillighetsåret rundt om i kommunen. I tillegg til ulike arrangement i hver grend, håper vi å få til et fellesarrangement til høsten.

Vi vil også samarbeide om å løfte fram lag og organisasjoner på våre sosiale medier, og frivilligsentralene har inngått et samarbeid med Inderøyningen om å spre informasjon om kontaktpersoner for lag og foreninger.

Inderøy kommune har etablerert en frivillighetspris, som vil markeres i lys av frivillighetsåret.​ Forslag til kandidater sendes til kommunen innen 1. mai.

Det er et mål å få på plass en handlingsplan for frivillighet i løpet av året, som rammer inn kommunens samhandling med frivilligheten. Det settes ned ei plangruppe med representanter fra rådene (ungdomsrådet, eldres råd, rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, idrettsråd), frivilligsentralene og kommunen. Det legges opp til at alle lag og foreninger inviteres med i medvirkningsprosesser undervegs. Målet er at et utkast til plan kan legges fram for politisk behandling i løpet av høsten 2023.​

Skjema