A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Frivillighetspris

Inderøy kommune opprettet i 2022 en frivillighetspris. Prisen deles ut annet hvert år, første gang i forbindelse med frivillighetens år 2022.

Inderøy kommunes frivillighetspris er en æresbevisning og gis for særskilt og fremragende frivillig innsats og engasjement til beste for innbyggerne i kommunen. Prisen kan tildeles en eller flere personer, en gruppe eller en organisasjon, som driver frivillig og ulønnet, uegennyttig arbeid. Det vil bli annonsert muligheter for å forslå kandidater.

Retningslinjer for tildeling av frivillighetspris

Skjema