A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Funksjonshemmede

Tjeneste bistand funskjonshemmede i Inderøy kommune har ansvar for tilbud til mennesker med ulike funskjonshemminger.

Enheten tilbyr tjenester knyttet til Helse- og Omsorgstjenesteloven for slik å bidra til at den enkelte for mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Inderøy kommune har 4 bofellesskap, 1 enebolig og 1 barnebolig for mennesker med utviklingshemming. Buchtrøa med 2 leiligheter, Lautan med 4 leiligheter, Vennavold med 5 leiligheter og Årfall med 8 leiligheter. I bofellesskapene har alle egen leilighet med stue, kjøkken, bad, soverom og gang. Leilighetene er tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Enheten tilbyr også avlastning.

Tjenestene innenfor enheten tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Det er Tildelingskontoret som har ansvar for dette.

 

 
 

Tips en venn Skriv ut

Skjema