A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Institusjonstjenester

Fysioterapeut

Id.nr. 690/2019. Fysioterapeut i 100 % stilling, vikariat.

Helse- og omsorgstjenesten i Inderøy kommune er i en utviklingsprosess med større fokus på forebygging og hverdagsmestring. Kommunen ønsker å styrke samhandlingen mellom områdene og yrkesgruppene og utvikle det allerede etablerte arbeidet med helhetlig pasientforløp

 I den forbindelse søker vi etter en fysioterapeut i et tidsavgrenset vikariat fra d.d. og til 1. september 2020. Stillingen er organisert i enhet for institusjonstjenester.

Vil du være med å utvikle det helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen og i tillegg har interesse for å jobbe med behandling rettet mot voksne/eldre i institusjon, omsorgsboliger og hjemme til pasienten? Da vil vi gjerne høre fra deg. 

Kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon som fysioterapeut

For stillingen ønskes følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunalt fysioterapiarbeid
 • Faglig kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi og til ulike alders- og diagnosegrupper
 • Erfaring fra utviklingsarbeid
 • Mestre IT med fagprogrammer som daglig verktøy for kommunikasjon, informasjon og journal/dokumentasjon.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Planlegge og gjennomføre rehabilitering

 • Oppfølging og behandling av pasienter individuelt og i grupper på og utenfor institusjon.

 • Være en pådriver for implementering av tankesettet hverdagsmestring

 • Veiledning av pasienter og andre samarbeidspartnere ut fra et forebyggende perspektiv

  Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å takle høyt arbeidstempo i perioder
 • Samarbeid med hjemmetjeneste og institusjon
 • God på å se hver enkelt bruker, sette mål og bidra til å nå dem.
 • Interesse for psykomotorisk behandling, kognitiv terapi, motiverende intervju.

Stillingen avlønnes i stillingskode: 7066

Førerkort klasse B

Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vi kan tilby et spennende fagmiljø med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere, i en organisasjon som er under endring og utvikling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder institusjonstjenester Heidi Wennes tlf. 47696066, epost. heidi.wennes@inderoy.kommune.no

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner her – søknadsskjema. Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert.

Søknadsfrist: 20. mai 2019

 

Tips en venn  Skriv ut