A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktive personer rapporterer bedre humør, økt overskudd og bedre livskvalitet sammenlignet med personer som er lite fysisk aktive. I tillegg reduserer fysisk aktivitet blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykisk uhelse.

Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes.
 
Helsedirektoratets anbefaling til voksne og eldre er å være i aktivitet minst 30 minutter hver dag. Barn bør få dobbel dose, minst 60 minutter. Aktiviteten bør være variert og kan deles opp i kortere økter av ti minutters varighet.

Under fanen Kurs og gruppeaktiviteter finner du informasjon om Frisklivssentralens tilbud innen fysisk aktivitet.

Følg denne linken for gode tips til hvordan du kan komme i gang med mer fysisk aktivitet:  https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet

 

Skjema