A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
To av utstillerne stod sjøl for åpninga

Gateutstilling åpnet

12. mai åpna fotoelever fra Sund folkehøgskole utstilling i gategalleriet til Nils Aas kuntstverksted, som i sommer er utvida til byggegjerdene på andre sida av Øvergata. Utstillinga er et resultat av en workshop med sommerutstiller Erlend Mikael Sæverud.

Tema for workshopen var "å reise der du er". Utstillinga viser elevenes tolkninga av et gatekryss i Nergata, tidligere omtalt som pænglaushjørnet. - Det er veldig stas å få vise Straumen gjennom våre øyne, sier en av utstillerne. Vi sier takk, og gratulerer med flott utstilling!

Åpning gategalleri 2.jpg  20210512_174918 (2).jpg

Pga. anleggsarbeid i sentrum er det i år arbeidet spesielt med trivsel og forskjønning av Norges mest attraktivet by fram mot sommersesongen. I tillegg til fotoutstillinga til Sund-elevene, har også Inderøy historie- og museumslag stilt ut 5 historiske bilder fra Straumen sentrum litt lenger bort på gjerdet. Ett av bildene er fra samme gatekryss som omtalt over.

I juni kommer det også opp nye elevarbeider på gjerdet utenfor e@. Da skal Erlend Peder Kvam ha kurs for barn i Kunstuka. Kunstuka er et samarbeid mellom Nils Aas kunstverktsted og Inderøy kommune.

Skjema