A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Gjenåpning av skolen for elever på mellomtrinn og på ungdomsskolen

Informasjonsbrev til alle foresatte med barn på mellomtrinn og ungdomsskolen i Inderøyskolen

 

Åpning av barneskolene, 5.-7. trinn, og Inderøy ungdomsskole fra mandag 11.05

Det har, som tidligere nevnt, vært svært spesielle uker for alle elever, ansatte og foresatte siden vi stengte skolene fredag 13.mars.

Og endelig - fra mandag 11.mai er vi i gang! Det tror jeg blir veldig bra for veldig mange.

 

Gjenåpning av barneskolen for 1.-4. trinn fra 27.04, har gått veldig bra, og det rapporteres om glade elever og fornøyde ansatte.

 

Det er fremdeles slik at det settes krav til smittevernfaglig drift, jf. nye smittevernveiledere for skole, for at enhetene skal kunne gjenåpnes (se kommunes hjemmeside).

 

 

Praktisk organisering

Myndigheten åpner nå opp for større grad av lokale vurderinger når det gjelder organiseringen av undervisningen, jf. pressekonferansen 7.mai og reviderte veiledere for grunnskolen. Det betyr at det skal tas hensyn til den enkeltes skoles lokaliteter og antall ansatte som er på skolen.

Elevene skal fortsatt være oppdelt i kohorter som beskrevet i veilederen.

 

Gjenåpningen av skolen for elevene på mellomtrinnet og ungdomsskolen, skal skje i løpet av neste uke. Alle skolene legger opp til ordinære skoledager; dvs. følger vanlig tidsramme. Alle barneskolene åpner opp for at alle klassene på mellomtrinnet starter opp på mandag. Det er imidlertid noe variasjon mellom skolene og klassene med hensyn til antall dager på skolen kontra hjemmeundervisning.

Ungdomsskolen åpner for klassene på 10. trinn, mandag 11.mai - og 8. og 9. trinn de neste dagene.

Det kommer mer detaljert informasjon til foresatte fra den enkelte skole.

 

En repetisjon vedrørende inndeling i grupper (kohorter)

  • Kohorter/grupper for grunnskole har som utgangspunkt: 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn, men det kan åpnes for større grupper dersom lokalitetene på skolen ligger til rette for det. Bemanningsnormer gjelder, og gruppestørrelsene er som hovedregel basert på disse. NB! Det er viktigere med faste kohorter enn absolutt antall!
  • To kohorter kan samarbeide; fortrinnsvis utendørs.
  • Kohorter skal for øvrig i minst mulig grad blandes med andre kohorter.
  • Ansatte kan om nødvendig jobbe med flere kohorter.
  • Det gis et begrenset leksehjelptilbud

 

Skoleskyss

Skoleskyss går som normalt (som før Korona), men med krav om en meters avstand mellom elevene jf. smitteverntiltak; man skal sitte på annenhver seterad og holde god avstand. Det betyr at man må organisere skyssen med flere avganger på noen skoler. De som ikke har rett på skoleskyss, skal ikke ta buss.

 

 

Kommuneoverlegen oppfordrer fortsatt til:

  • At man ikke skal møte opp i skolen dersom man er syk/har tegn på sykdom (jf. veilederen). Ved symptomer på korona-smitte kontaktes legevakt for testing (116117), og fastlege for legevurdering ved behov.
  • Å følge de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet (fhi) om hygiene og fysisk avstand
  • At også foresatte leser veilederen for smittevern i barnehager og skoler.
  • At skolene legger opp til mye utetid/faste turdager.

 

Alle skolene sender ut skriv med mer detaljert beskrivelse av praktisk organisering av skoledagen inkl. skoleskyss.

 

Avslutningsvis

Det er skoleplikt for elevene når skolene gjenåpnes (alternativ er permisjon eller privat hjemmeundervisning; foreldrene overtar da selv opplæringsplikten, jf. Oppll. §§ 2-1 og 2-13) med unntak for elever i risikogruppa.

Det kan bli nødvendig med hjemmeskole for enkelte klasser/grupper, dersom ansatte blir syke/man ikke klarer å opprettholde smittevernreglene. Det kan bety varsling til foresatte dagen før/kvelden før - i verste fall.

Rådmannen minner om at vi fortsatt er avhengig av at alle bidrar til dugnadsinnsatsen for å redusere smittefaren. Det er derfor et ønske fra skolene at foresatte går igjennom smittevernreglene med elevene før de starter opp neste uke.

 

Det oppfordres for øvrig til å bruke kommunens hjemmeside for mer informasjon/gjennomlesning av reviderte veiledere.

 

 

Lykke til med oppstarten og riktig god helg!

 

 

Mvh

Randi Tessem

Assisterende rådmann

Telefon 90552822/74124234                   

 

randi.tessem@inderoy.kommune.no

Skjema