A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Gode råd for en trygg julehandel

Kommuneoverlegene og kommuneledelsen i Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa ønsker å minne om de nasjonale rådene for alle i julehandelen:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk. Ikke utsett andre for smittefare
 • Hold minst 1 meters avstand til de rundt deg, og bruk munnbind hvis dette ikke er mulig. Dette er spesielt aktuelt ved trengsel på kjøpesenter.
 • Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon hyppig. 
 • Utsett handlingen til senere hvis du ser at det er trengsel. 
 • Be gjerne andre handle for deg om du tilhører en risikogruppe.

 Råd til handelsnæringa:

 • Butikkeier må ta ansvar for å tilrettelegge for at kunder kan holde avstand, både inne i butikken, på kjøpesenteret, ved pakkedisker og eventuelt også utenfor butikklokalet hvis kundene må stå i kø. 
 • Ikke slipp inn flere enn det er plass til i lokalet, slik at alle klarer å holde minst 1 meters avstand til de rundt seg. Kjøpesenter bør ha en strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer.
 • Om det er mulig, kan det være fornuftig å ha utvidede åpningstider og tilbud over flere dager for å unngå at mange kunder samles samtidig.
 • Oppfordre kunder til å handle på tidspunkter da det ikke er mange andre kunder i lokalet.  
 • Informer kunder om å holde seg hjemme ved sykdom. 
 • Legg til rette for god håndhygiene i lokalet. 

 En riktig god førjulstid ønskes dere alle!

Skjema