A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Godkjente valglister

Jamfør Valglovens § 6-7 kunngjøres med dette overskriftene på de godkjente valglistene.

Godkjente valglister i 5053 Inderøy er følgende:

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk venstreparti
  • Venstre

 

De godkjente valglistene ligger ute til ettersyn ved Servicetorget ved Inderøy rådhus. 

Valglovens § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforskag. Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene. Fristen for å fremsette klage er 31. mai 2019. Klagen skal være skriftlig og framsettes for valgstyret i kommunen.

 

Se de godkjente valglistene her.

Skjema