error_outline
09. april kl. 14:48

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Ferietilbud for ungdom

Røde Kors

Gratis ferietilbud for ungdom i Trøndelag

Ferien arrangeres første uke av sommerferien til skolene.
Sted: Røde Kors senteret Eidene på Tjøme
Dato: 19. juni – 25. juni 2021

Røde Kors ønsker å gi ungdom en positiv ferieopplevelse sammen med andre ungdommer og trygge voksne.

Ferieopphold for ungdom er et årlig tilbud for ungdommer mellom 13–16 år som lever i en lavinntektsfamilie, fosterhjem, institusjon eller ungdommer med foreldre som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dra på ferie.

 

For mer informasjon og søknadsskjema:
Gratis ferietilbud for ungdom i Trøndelag - Røde Kors (rodekors.no)
Søknadsfrist 1. mai

Koronapandemien er ikke over, og vi går fortsatt en usikker og krevende tid i møte. Røde Kors ser viktigheten med aktivitetstilbud for ungdom i denne krevende tiden og vil strekk oss langt for å legge til rette for at ferien kan gjennomføres, så langt det er forsvarlig i henhold til smittevern.

Skjema