A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Logo Grunnlovsjub

200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll.

Grunnlovsjubileet 1814-2014

Alle kommuner og fylkeskommuner er oppfordret til å engasjere seg,både ved feiringen av 17. mai 2014 og gjennom ulike aktiviteter i
jubileumsåret.


 

Grunnlovens 200-årsjubileum skal formidle kunnskap om grunnloven og betydningen for det norske folkestyret. Jubileet skal bidra til deltagelse og engasjement i demokratiet og legge til rette for folkefest i hele landet. Grunnlovsjubileet vil rette seg mot hele den norske befolkning.

Søndag 23. februar var det arrangement i Sakshaug gamle kirke der sokneprest og ordfører deltok. Her ble sendemenn til Eidsvoll i 1814 valgt.

Markering av grunnlovsjubileet skjer i skoler og barnehager. Vuddu grendelag planlegger teaterforestilling på Malihaugen 17. mai med forestillingen; "Kolles va det? - En historie fra 1814". Det planlegges flere forestillinger etter 17. mai. Lørdag 31. mai åpner utstillingen "Paragraf" på Nils Aas Kunstverksted. Inderøy bibliotek , Steinkjer bibliotek og Nils Aas Kunstverksted vi l arrangere en seminarrekke med tittel: «Ytringer om ytringer».. Datoene for seminarrekken er spikret: søndag 8. juni kl. 16.00 ved Nils Aas Kunstverksted, søndag 31. august kl. 16.00 ved Steinkjer bibliotek og søndag 14. september kl. 16.00 ved Inderøy bibliotek. Inderøy husflidslag planlegger utstilling med klær fra 1814 og programmene i historielagene vil reflektere jubileet.

Mange i Inderøy er interessert i historie. Inderøy kommune oppfordrer til markering av 200-årsjubileet i forbindelse med 17. mai og andre arrangement i løpet av året.

Informasjon og innmelding av arrangement her.

 

Skjema