error_outline
20. januar kl. 08:35

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Gyda i Inderøy

Kommunens uteseksjon har vært i arbeid døgnet rundt siden onsdag kveld. Det har vært en rekke tilfeller av vanninntrenging i kjellere, og flomstore bekker over hele kommunen. Det er flere tilfeller der kommunale veger er avgravd av vannmasser, og en har blitt nødt til å stenge vegen inntil været gir seg. Noen av vegene har latt seg åpne igjen i løpet av dagen takket være uteseksjonens innstas med god hjelp av lokale entreprenører. Arbeidet med skadebegrensning vil fortsette fram til været bedrer seg, og vannstanden går ned. Skadebegrensning må ha prioritet over reparasjon, noe som vil føre til at det kan ta noen dager før alle veger er i kjørbar stand igjen. I mellomtiden oppfordres alle til å hjelpe til med å holde sluker og bekker åpne, og gjerne lede vann bort fra veger i nærområdet. Kvister og grener som har blåst inn på veger kan og gjerne legges utenfor vegen, og uten å tette igjen veggrøft eller stikkrenner. Dette er gode tiltak om det er fylkesveg, kommuneveg eller privat veg, og om det er for å sikre egen tomt, eller naboens tomt.

Per torsdag ettermiddag er følgende kommuneveger midlertidig stengte:

Gangstadmarka

Hellhaugan mellom Venåsen og Grønnesby

Sundsetvegen

Saltvikhamnvegen

Flere veger er hardt påkjent av uværet, deriblant Otertjønnvegen, Duklettvegen med flere. Trafikanter oppfordres til å være ekstra oppmerksom på vann i vegen og avgravinger.

Ystadvegen og Høslandet som var stengt/skadet natt til torsdag er reparert og åpnet igjen.

Det forventes at flomtoppen skal komme natt til fredag, og at været avtar etter det. En må påregne at kommunen trenger mesteparten av neste uke for å få alle vegene kjørbare igjen.

Meldinger om skader på kommunale anlegg kan sendes til postmottak@inderoy.kommune.no eller servicetorget på tlf 741 24 200 på dagtid. Ved akutte hendelser kan kommunens tekniske vakt nås på 97 02 00 05. På grunn av at vaktmannskapet nok er ute på oppdrag framover, oppfordres det til å ringe kun for akutte forhold. Det som kan vente til neste dag, kan sendes til postmottak, eller meldes inn pr telefon til servicetorget innenfor vanlig åpningstid.

Ved tilbakeslag fra kommunalt avløp må forsikringsselskap kontaktes, samt rørlegger eller entreprenør like snart som teknisk vakt på kommunen. Kommunen kan se på utfordringene med det kommunale ledningsanlegget, men vi har ikke kapasitet til å starte skadebegrensning i boliger eller lignende. Brannvesenet har og i noen tilfeller mulighet til å bistå med lensing av vann.

 

Skjema