A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Husnøkkel

Har du søkt banken din om lån til bolig og fått avslag?

Har du søkt banken din om lån til bolig og fått avslag? Kanskje startlån fra Inderøy kommune kan være løsningen?

For å finne ut om du er i målgruppen for denne ordningen kan du lese mer på Husbanken.no

Lenke er: Husbanken.no/person/startlaan

 

Økonomiske problemer, kanskje knyttet til forbruksgjeld, kan ofte være det som stanser muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet. Har du store utgifter hver måned er det også vanskelig å spare til egenkapital.

For andre som allerede eier egen bolig kan dyre lån føre til at boligen selges på tvangssalg. Kanskje har en eller flere av kreditorene tatt pant i boligen og begjærer den solgt for å få dekket sine krav. I slike situasjoner kan startlån være løsningen for at familien skal kunne beholde boligen sin.

 

Kommunen kan også velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.

Kommunen kan også hjelpe deg med generell økonomisk rådgivning.

 

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte Inderøy kommune på postmottak@inderoy.kommune.no eller telefon 741 24 200.

Skjema