A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Helsestasjon for ungdom gir råd og veiledning ut i fra ungdommenes behov. Tema kan være prevensjonsveiledning, seksualitet, seksuelt overførbare infeksjonssykdommer, fysiske og psykiske problemer, livsstil og helsevaner. Du kan også få henvisning videre til spesialist.

Målgruppe

Ungdom i alderen 16-20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Helsestasjonen ved Inderøy rådhus, Vennalivegen 7.

Åpningstid: annenhver torsdag (oddetallsuker) fra kl. 13.00-16.30. Ingen timebestilling.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:32