A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helsestasjonen

Velkommen til Inderøy Helsestasjon
 
 
rådhuset
 
 
 
Helsestasjonen holder til i Inderøy rådhus 1. etg.
 
Kontaktinformasjon: 
Helsesøstertjenesten: Ann-Mari R.Oxaal, telefon 74124320
 
Postadresse: Vennalivn. 7, 7670 Inderøy 
Besøksadresse: Vennalivn. 7, 7670 Inderøy
 
Enhetsleder er Bente Molde. Hun har kontor ved Inderøy rådhus og treffes på tlf. 74 12 43 13, evt. bente.molde@inderoy.kommune.no.
 
Åpningstider
Dager Klokkeslett
Mandag-tirsdag-onsdag
08.00 - 15.00
Torsdag-fredag
08.00 - 09.00
Fredag-oddetallsuker -Familiesenter
10.00 - 14.00

Helsestasjonstjenesten er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon. Utgangspunktet er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.

På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Vi som arbeider her er helsesøster,sekretær,jordmor,lege og psykolog.

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester, bl. a. fysioterapeut, barnehage, skole, barnevern, PPT, samt 2.linjetjenesten. 

Kurs og aktiviteter for barn og foreldre arrangeres og formidles.


Vis større kart

Tips en venn Skriv ut

Skjema