A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Helsestasjonen

Helsestasjonstjenesten er et tilbud til foreldre i oppfølging av barnets utvikling og trivsel og et tilbud om oppfølging av nasjonale tilrådinger om vaksinasjon. Utgangspunktet er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.

På helsestasjonen blir barnet fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling.

Vi som arbeider her er helsesykepleiere,sekretær,jordmor,lege, psykolog , fysioterapeut og miljøterapeuter.

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester, bl. a.  barnehage, skole, barnevern, PPT, samt 2.linjetjenesten. 

Kurs og aktiviteter for barn og foreldre arrangeres og formidles.


                  Tegning av lite barn som ser opp og smiler


Oversikt over konsultasjonene på helsestasjonen                                                                           

Barnets alder Du møter Vaksiner
Hjemmebesøk Helsesykepleier  
2-4 uker gruppekons. Helsesykepleier, psykolog  
6 uker Helsesykepleier, lege Rotavirus
Babymassasje Fysioterapeut  
3 mnd. Helsesykepleier DTP-IPV-Hib-Hepatitt B
Pneumokokksykdom,Rotavirus
4 mnd. gruppekons. Helsesykepleier, fysioterapeut  
5 mnd. Helsesykepleier DTP-IPV-Hib-Hepatitt B
Pneumokokksykdom
6 mnd. Helsesykepleier, lege  
8 mnd.gruppekons. Helsesykepleier og tannpleier  
10 mnd. Helsesykepleier  
12 mnd. Helsesykepleier, lege DTP-IPV-Hib-Hepatitt B
Pneumokokksykdom
15 mnd. Helsesykepleier MMR
18 mnd gruppekons. Helsesykepleier, PPT  
2 år Helsesykepleier, lege  
4 år Helsesykepleier  

 

Mer informasjon finner du her. 

Skjema