A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Hilsen fra ordfører 30.05.20

Vi går inn i pinsehelgen med gode vær-prognoser, og det gjør godt. Bakgrunnen for å skrive disse «lørdags hilsenene» var å gi en kortfattet oppdatering om status lokalt i krisetilstanden vi havnet i, og jeg fortsetter med det i alle fall fram til sommeren, selv om situasjonen både i Inderøy og på landsbasis er ganske annerledes nå enn i midten av mars. For tiden testes det ca 1-2 personer i Inderøy per døgn. Det er stadig bare negative testresultat, og status oppdateres jevnlig på kommunens hjemmeside.  

NAV kunne i går oppdatere oss på ledighetstall i fylket, og på kommunenivå – og heldigvis er ledigheten også på fin tilbakegang i Inderøy. Per mai 2020 ligger den på 3,5 % av arbeidsstyrken, og det er bra at denne har gått ned, men er uansett svært krevende for dem det gjelder. Det er ingen grunn til å lene seg tilbake med tanke på stimuli av næringslivet, og i går presenterte regjeringen sitt forslag til tiltakspakke for å få fart på landets økonomi igjen. Denne vil nå være gjenstand for debatt i tiden fram til at Stortinget skal behandle den. Behovene er enorme, og prioriteringene er nok krevende for dem som til sist skal beslutte.

Til uken vil rådhuset igjen åpnes for publikum etter å ha vært stengt i mange uker. Som på butikker og andre steder er det også utplassert håndspritdispensere i inngangspartiet, og i skranken ved servicetorget er det hengt opp beskyttende plater for å begrense evt smitteoverføring. De politiske møtene som avholdes 2.,3. og 5. juni vil også være fysiske møter.

En av de større sakene som skal behandles til uken er årsregnskap og årsmelding for 2019. Det har vært høyt aktivitetsnivå på alle enheter, og det er gjort mye bra fra kommunens dyktige ansatte i året som var, til det beste for oss som bor her. Det har også vært en veldig fin utvikling på nærvær ved flere av enhetene. Oppsummert så endte fjoråret med et mindreforbruk på nærmere 13 millioner, som i stor grad skyldes bedre skatteinngang enn forventet. Det er et underliggende merforbruk på deler av virksomheten som vi også drar med oss inn i inneværende år, og gitt den tiden vi er inne i blir kostnadskontroll svært viktig. Det er imidlertid bra at vi i sum fikk et mindreforbruk som kan benyttes ved behov på et senere tidspunkt.

Denne uken kom meldingen om at barnehagene og skolene får oppmyket retningslinjene, og i går kom det oppdateringer i veilederne om smittevern for barnehager og skoler. Det er vel og bra at det mykes opp, all den tid smittesituasjonen er på dagens nivå – også må vi alle sammen stadig være flinke å ikke dra ut blant folk om vi har symptomer, og for øvrig holde god håndhygiene slik at vi unngår smittespredning. Fylkeslegen roste denne uken trønderne for innsatsen alle har gjort for å slå koronaviruset tilbake, og det gjelder selvfølgelig også her i Inderøy. Samtidig viser han til at dette er en maraton, og vi må være forberedt på at det vil dukke opp ny smitte. Det må vi også ha med oss i videre planlegging av den kommunale driften, og på andre områder i samfunnet.

En annen gladnyhet som kom denne uken er at det også mykes opp for å spille fotball, og for guttelaget på 7 år som jeg trener har dette vært etterlengtet, så til uka blir det smålagsspill på treninga– og det gleder vi oss på både store og små.

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og riktig god lørdag.

Mvh Ida

Skjema