A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Hilsen fra ordfører Ida Stuberg 13.06.20

Skolenes sommerferie nærmer seg med stormskritt, og barn og unge skal ha sin siste skoleuke for skoleåret 19/20 i kommende uke. Det har blitt et spesielt skoleår for dem med mye hjemmeundervisning, kanskje tøff overgang for noen å tilbake på skolen igjen etter lang tid hjemme? Og de som avslutter milepæler som ungdomsskole og videregående får en litt annerledes avslutning enn planlagt. Selv om det ikke ble som noen av oss planla og så for oss ved årsskiftet har det i det store og det hele gått bra – og jeg er imponert over de unge som sammen med alle andre innbyggere har vært med å gjøre det beste ut av situasjonen. Nå får de en velfortjent skoleferie, også er vi klar til å starte opp til nytt skoleår i august – med oppladete batterier og en skolehverdag som tar tilstrekkelig smittehensyn så vi klarer å stå ut maratonen.

Andre forhold som må trekkes fram av koronakarakter er at i går redegjorde regjeringen for endringer fra mandag 15. av. Blant flere tiltak så endres grensen for arrangement fra 50 til 200 personer, og regjeringen opprettholder kravet om at ansvarlig arrangør må ha oversikt over deltakerne på store arrangementer. Det er viktig for enkel smittesporing. For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder også for varemesser og midlertidige markeder. 

Regjeringen åpner dessuten for fritidsreiser mellom Norge og de nordiske landene fra 15. juni, men beholder karantenekrav og innreiserestriksjoner fra regioner med mye smitte. Regioner og områder som unntas fra krav om innreisekarantene, unntas også fra Utenriksdepartementets reiseråd. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiseråd og innreisekarantene for enkelte andre europeiske land. Smittesituasjonen i de ulike landene vil være bestemmende for dette. Kriteriene for å fjerne reiserestriksjonene fra Norge til de nordiske landene omfatter blant annet antall smittede i forhold til folketall, antall innleggelser på intensivavdelinger og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om testregimer og systemer for smittesporing og informasjon. Alle regioner i Finland, Island, Grønland, Færøyene og Danmark oppfyller i dag de norske kriteriene. Danske myndigheter har vedtatt egne nasjonale regler for København-området som nordmenn som reiser til landet må forholde seg til. Store områder i Sverige oppfyller ikke disse kriteriene nå, og her vil det fortsatt være karantenekrav og begrensninger i adgangen til innreise til Norge. 

Dette er kjekke avklaringer å ha med seg inn mot sommeren, også viser både nasjonale og lokale myndigheter til at hver og en av oss stadig må være dyktig på å overholde smitteverntiltakene med god håndhygiene og fysisk avstand for å bidra til å holde situasjonen under kontroll. Utvikling i deler av landet og andre steder i verden viser at det er lite som skal til før en eventuell smittesituasjon blusser opp.

Her i Inderøy går som sagt skolene mot ferie. Til uken har også kommunestyret sitt siste møte før sommerferien, og for den som er interessert er det mulig å se på kommunens hjemmeside hvilke saker som er til behandling, og hva innstillingene er.

Påfølgende uke, den 22. juni kl 17:30 inviteres det til webinar om det nye helsehuset i Straumen. Framgangsmåte for å koble seg til osv blir lagt ut på kommunens hjemmeside og FB-arrangement blir opprettet. Skanska som er tildelt prosjektet skal delta inkludert arkitekt som vil gjennomgå tegningene, også vil man fra kommunens side gjøre rede for samspillsfasen som skal gå fram til høsten.

Denne uken ble det kjent at Straumen, kommunesenteret vårt er finalist i kampen om den gjeve tittelen Norges mest attraktive by 2020. Straumen har riktignok ikke en formell by-status, men jeg synes vi kan si at det er en liten fjordlandsby. Riktignok ikke på størrelse med de to øvrige finalistene Hamar og Porsgrunn. Med omfattende samarbeid mellom private næringsdrivende, innbyggere, lag/foreninger, fylkeskommune og kommune – ble vi enige om å satse på aksen fra fjord til fjord fra Straumen med Kølhagan og over til Børgin – vår naturgitte forutsetning. Mye er gjort gjennom generasjoner, en del gjenstår også er det gjennom kommunedelplan for Straumen lagt strenge føringer for deler av kommunesenteret vårt. Summen av det som alle har bidratt med har gjort Straumen til finalist, og det kan vi gjerne smykke oss med gjennom sommeren. Juryen skal besøke alle de 3 finalistene i starten av september, så blir det spennende å følge med videre.

Nå står sommeren for døren, selv om mange av oss voksne skal arbeide ei stund enda. Det er det heldigvis mange ungdommer som også får mulighet til gjennom Sommerarbeid for ungdom.  Mange har lagt til rette for at det skal være godt å tilbringe sommeren i egen kommune. Det er flere utstillinger og arrangement gjennom sommeren, det er kioskutsalg ved flere av badestedene, i år også på Sundsand etter flere års opphold. Reiselivsaktørene i kommunen gjør det mulig å sykle en tur til både bakeri, gartneri, brenneri, bryggeri, slakteri, galleri, ysteri og mere til – og i skrivende stund later det til at vi får mye fint vær.

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og riktig god lørdag, og en strålende sommerferie etter hvert.

Mvh Ida

 

Skjema