A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Hilsen fra ordfører Ida Stuberg lørdag 18. april

Kjære alle sammen.

Til uken starter barnehagene opp med ordinær drift, riktignok ikke akkurat slik vi kjenner det fra tiden før koronakrisen. Det er jobbet mye rundt om i barnehagene våre for å legge til rette så det skal være trygt å starte på igjen, og vi følger veilederen som kom denne uken. Samtidig som jeg synes det er bra at vi begynner å «åpne opp» samfunnet på en gradvis og kontrollert måte, så er det stor grunn til å berømme alle familier, voksne og barn spesielt for den innsatsen som er lagt ned gjennom de siste ukene for at vi som samfunn skal greie å håndtere en stor utfordring. Jeg tror at situasjonen vi er i har medvirket til å gjøre oss alle litt mer oppmerksomme på hvor avhengige vi faktisk er av hverandre i ulike funksjoner. Denne uken og den neste vil oppmerksomheten med rette dreie seg mye mot barnehagene våre, både de kommunale og de private. Ved siden av ansvaret barnehagene og de ansatte har for barns omsorg og utvikling, er barnehagene vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. «Barnehageansatte har derfor en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon», som det heter i veilederen.

Over neste helg skal også skolene åpne opp for de yngste elevene, det er forventet en veileder for dette tidlig neste uke. Det er helt sikkert mange spørsmål som dukker opp, og det vil bli mye informasjon å forholde seg til. Som kommune er vi selvsagt opptatt av å tilrettelegge for at foreldre og elever skal oppleve det som trygt å starte på igjen, og skolene er allerede i gang med planlegginga som vil fortsette også i neste uke. Dette ved siden av at det drives hjemmeskoleopplegg. Som sagt vil det bli mye informasjon å forholde seg til, og det er mulig å finne svar på mye i det som publiseres fra sentrale myndigheter. I tillegg til dette inviterer vi til nytt webinar for kommunens innbyggere med fokus på åpning av barnehager og skoler torsdag 23.april med assisterende rådmann Randi Tessem, kommuneoverlege Guri Falch og ordfører. Det vil bli anledning til å stille spørsmål i tillegg til at vi kommer til å orientere om status. Du melder deg på ved å bruke følgende lenke:  https://my.demio.com/ref/CFticYb2fqY1In6R

Kriseledelsen og formannskapet kommer fortsatt til å gjennomføre ukentlige møter, selv om smittesituasjonen som sådan ikke har endret seg i løpet av de siste ukene. Det er kontinuerlig avklaringer som må gjøres, store og små. Denne uken har markering av 17.mai vært på agendaen. I går kom beskjeden fra kulturministeren om hvilke rammer vi skal forholde oss til ved årets markering. Det blir ikke tradisjonell feiring slik vi kjenner den rundt om i de ulike delene av kommunen med barnetog og mye sosialt samvær, men vi må finne måter å markere på som bygger opp under fellesskap, selv om vi ikke kan være så mange samlet som vi bruker. Jeg kommer til å invitere 17.mai komiteene og korpsene til dialog, slik at vi sammen kan vurdere hvilke løsninger som kan være mulige og aktuelle for oss.

Det har vært nytt møte i samhandlingsrådet for næringslivet på Innherred denne uken også. Et hovedtema fra møtet denne gangen var reiselivsnæringa, og planlegging av årets sesong. Dette følges opp i kommende treff på tirsdag, og Visit Innherred vil presentere tanker om mulig utviklingsprosjekter for oss. For Inderøy sin del er dette en sentral næring, ikke bare for de enkelte reiselivsbedriftene, men også fordi de skaper så store ringvirkninger for øvrig næringsliv i kommunen. Mantraet om å greie å holde sysselsettinga så høy som mulig er stadig bærende, og det er viktig at vi støtter opp under det næringslivet som greier å holde aktiviteten oppe nå. En annen viktig sak til neste møte er en planlagt orientering fra skatteetaten om hvordan krisepakke III søknadene behandles og fungerer. Som kjent er den løsningen åpnet i dag og søkbar, etter at ESA godkjente den i går. Å få kapital ut i bedriftene som har fått sterkt reduserte inntekter nå er viktig, og jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger fra næringslivet i kommunen om hvordan dette fungerer for de enkelte også. Vi vet jo at ikke alle de nasjonale ordningene treffer alt næringsliv like godt, og det kommunale krisefondet er også søkbart nå.

Om ikke lenge vil også de næringene som har hatt yrkesforbud å få komme i gang igjen – og det er trolig mange som ser fram til å bli kvitt «korona-sveisen». Igjen, i tider som dette merker vi godt hva vi betyr for hverandre. 

Det er lov å være lei, og ønske seg tilbake til det vi kjenner som «normalen». Det er ingen gitt å si med sikkerhet hva som vil være «normalen» på den andre siden av denne krisen vi står oppe i, men at det er muligheter for videre utvikling av en distriktskommune med egne bryggeri, brenneri, gartneri, ysteri, bakeri, slakteri, driftige bønder, offensiv bygg- og anleggsbransje – styrket digital infrastruktur (selv om vi stadig har mer å gå på) og flere kvaliteter er jeg helt sikker på. I likhet med mange andre ser jeg også fram til at krisen blir ferdig, vi har mye bra i vente.

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og riktig god lørdag.

Mvh Ida

Skjema