A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hilsen fra ordfører

Lørdag 21. mars

Forside TA_21.03.20.jpg

 

Nydelig forside i T-A i dag, jeg slutter meg til - og er imponert over hvordan medmennesker står på for hverandre i en alvorlig situasjon 💞

Fra kommunens side jobbes det selvfølgelig med fokus på å ivareta liv og helse. Denne uken ble det klart at Coronaviruset også er konstatert her i Inderøy. Dette var dessverre forventet, men vi har planer for å håndtere det. Det er viktig at de nasjonale retningslinjene følges av oss alle. Vi vil at færrest mulig skal bli smittet – derfor oppfordrer jeg dere fortsatt til å holde avstand, fortsett med god håndhygiene og unngå sosiale sammenkomster. På det viset skal vi greie å holde hjulene i gang i størst mulig del av kommunen og næringslivet i Inderøy.

En del ansatte er i karantene, og sørger med det for å begrense smittespredning. Andre ansatte tar et ekstra løft for å holde tjenestene oppe. På henvendelse til befolkningen om noen med helsefaglig bakgrunn ville være med å bidra, fikk vi fin respons fra både pensjonert helsepersonell og andre. God hjelp fra næringsdrivende og privatpersoner fikk vi også, da vi etterspurte beskyttelsesutstyr. Dette er vi svært takknemlige for, så hjertelig takk til alle dere som har medvirket til dette.

I kommunens kriseledelse, som møtes regelmessig, er Røde Kors og Saniteten faste deltakere. Sammen med Frivillig Inderøy og Frivilligsentralen i Mosvik koordinerer de henvendelser fra innbyggere som kan gjøre en innsats for andre, og de tar imot henvendelser fra innbyggere som trenger en håndsrekning. I en svært alvorlig situasjon er det imponerende hvordan medmenneske bretter opp ermene og bidrar for hverandre, og jeg vil oppfordre både de som har kapasitet til å yte bistand og de som trenger litt hjelp til å kontakte Frivillig Inderøy.

Gjennom situasjonen vi er i har mange fått hevet sin kompetanse, og kanskje utfordret sin komfort sone med bruk av digitale verktøy. Skolene har på imponerende vis tatt i bruk verktøy vi ikke har så mye erfaring med, og det fungerer etter mitt syn bra. Dette gir oss på sin side nye muligheter for arbeidsmetoder og kommunikasjon framover i tid.

Ved siden av fokus på liv og helse, er vi fra kommunens side også opptatt av næringslivet i kommunen, og kommer til å gjøre det vi kan for at næringslivet skal greie å holde aktiviteten oppe. Det er selvfølgelig viktig at også næringslivet gjør hva de kan for å holde flest mulig sysselsatt, både ansatte og lærlinger. Vi er mer enn noen gang avhengig av aktivitet. For kommunen er det viktig nå å få gjennomført prosjekter som er planlagt – og vi ser også på mulighetene for å forsere prosjekter. Et samlet formannskap, som møttes på Teams, anmodet rådmannen om å se nærmere på mulige prosjekter som kan forseres, i tillegg til å vurdere mulighetene for å betale utestående før forfall i håp om av det kan avhjelpe noe. Formannskapet besluttet dessuten å bevilge midler både til et prosjekt på Framverran og et på Kjerknesvågen. Vi håper at dette vil bidra til noe aktivitet under gjennomføring på kort sikt, men at det også vil ha positiv virkning framover i tid.

Noen bedrifter i Inderøy har nå fått yrkesforbud, f.eks frisørene – andre opplever kanselleringer som gjør at aktiviteten er svært lav. Med sikte på at vi skal få disse i gang igjen så raskt som mulig etter at krisen er over – må vi gjøre det vi kan for å holde aktiviteten i gang der det nå er mulig. Inderøy Utvikling er en viktig samarbeidspartner for kommunen i normalsituasjon også, men spesielt viktig nå og bistår på en super måte. Sammen med næringssjefen utgjør Inderøy utvikling nå Inderøys beredskapsteam for næringslivet, og er lett tilgjengelige for henvendelser.   

 

Bred mobilisering er viktigere enn noen gang, og jeg er imponert over den innsatsen som legges ned fra alle – takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #ring en venn #handle lokalt - og riktig god lørdag.

 

Mvh Ida

 

Skjema