A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hilsen fra ordføreren 4. april 2020

Kjære inderøyninger

 

Nå har det gått over tre uker med stengte skoler, barnehager, to meters avstand til andre medmennesker enn nærmeste familie og mye annet. Det påvirker oss som lokalsamfunn at vi ikke kan gjøre det vi vanligvis gjør. Det at et stigende antall mennesker av ulike årsaker knyttet til covid-19 ikke kan ta del i arbeidslivet, er en utfordring til og for oss alle og det er fortsatt viktig at vi følger nasjonale retningslinjer.

Vi er dessverre i en alvorlig situasjon, eller nærmere sagt tilstand. I skrivende stund er det fortsatt ikke påvist flere smittede i Inderøy de siste dagene, og det totale antallet er sju. Vi vet ikke sikkert hvordan dette vil utvikle seg videre, men det kan se ut til at forhåndsreglene som er iverksatt har hatt god virkning også i vårt lokalsamfunn. Hvilke tiltak vi skal ha etter påske er det bebudet at regjeringen vil presentere på onsdag i den stille uke. Lokalt har vi allerede berammet møte i kriseledelsen i etterkant av at vi kjenner innholdet i dette. Formannskapet er også forberedt på å eventuelt tre sammen for å planlegge og fatte nødvendige vedtak samme dag.

Formannskapet har hatt ukentlige møter, og er selvfølgelig opptatt av liv og helse, og at kommunens ansatte som gjør den daglige jobben med å gi tjenester til innbyggerne har det bra. Og det er svært mange som gjør en fantastisk jobb hver dag, nettopp for at vi skal greie å ivareta innbyggernes behov. I tillegg er det samlede organet svært opptatt av næringslivet, og at vi skal bidra så flest mulig har en jobb.

Formannskapet har sammen tidligere valgt å forsere en del investeringer for å bidra til aktivitet. Denne uken valgte formannskapet sammen å etablere et såkalt «Krisefond for næringslivet i Inderøy». En samlet vurdering er at vi må forsøke å gjøre det vi kan for å sikre høyest mulig sysselsetting, både av hensyn til den enkelte ansatte, bedriftene og kommunen og samfunnet som sådan. Dette Krisefondet skal tilrettelegge for aktører som ikke i stor nok grad får effekt av de nasjonale krisepakkene. Oppdraget med å lage retningslinjer som inviterer til en lite byråkratisk søknadsprosess er gitt til beredskapsteamet for næringslivet i kommunen, næringssjefen og daglig leder for Inderøy Utvikling.

Ved siden av de lokale tiltakene begynner detaljene for den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet å være på plass, og det er forventet at de skal være søkbare kort tid etter påske.

Som sagt, formannskapet hadde møte denne uken, og en annen vesentlig beslutning som ble tatt var å beslutte at Inderøy kommune ikke vil kreve tilbake bevillinger gitt som kulturtilskudd i 2020. Det er mye planleggingsarbeid som er gjort allerede, og vi håper og tror at midlene kommer godt med til å skape aktiviteter som kommer lokalsamfunnet til gode ved senere anledninger.

 

På samme tid som vi opplever en form for unntakstilstand og begrensninger, er det også veldig mye i denne underlige tiden som varmer, og mange vil gjerne bidra for sine medmennesker. Et fint initiativ som jeg synes er veldig hyggelig er påskepynt som har blitt hengt opp rundt omkring på Straumen (det er ikke første året) De ansatte på ViDu har laget påskepynt og hengt opp for å glede oss andre. Mange har dessuten meldt seg til tjeneste for å gjøre en jobb som ringevenn, og vet du av noen som kan ha glede av det, så oppfordres du til å bidra til å spre informasjon om dette tilbudet.

Kreative næringsdrivende har ordnet med muligheter for bestilling av varer for hjemkjøring, og på Inderøy Utvikling sine nettsider er det oversikt over hvilke bedrifter dette gjelder her i Inderøy. På denne hjemmesiden er det dessuten utarbeidet en oversikt som viser hvilke ulike tiltak som er søkbare for næringsdrivende, noe som er nyttig for mange – og som alle gis tilgang til. Enkelt sagt, verdifull deling.

Røde Kors med flere inviterer til å lage påskepynt for levering ved Sanitetskafeen, som deretter skal i karantene, før det skal pyntes med den på Inderøyheimen og på Ness. Det å gi av sin tid til andre, og vise at vi bryr oss på andre måter enn ved direkte kontakt er mulig, og det har mange gjennom sine handlinger de siste ukene vist på en fin måte.

 

 

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #ring en venn #handle lokalt - og riktig god lørdag.

 

Mvh Ida

 

 

 

 

Skjema