A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Hilsen fra ordføreren 6.juni

Det grønnes, og det er lett å glemme at vi for kort tid siden ble tilgodesett med snø 😊

Fra denne uken er det ikke så mye korona-nytt å oppdatere om, og det er heldigvis mye som foregår rundt om i kommunen vår.

Denne uken har det vært politiske møter, både i hovedutvalg og formannskap. Det er opplagt bedre for debattene å møtes fysisk, men de digitale løsningene har vært uvurderlige i den tiden vi har lagt bak oss. Til behandling har vi hatt store økonomisaker som får sin endelige behandling i kommunestyret den 19. juni. For det første gjelder det årsregnskap og årsrapport, og det er ingen tvil om at det er mange gode formål å disponere fjorårets mindreforbruk på, rådmannen har tilrådd at det aller meste settes av til disposisjonsfond til senere behov. Dette vil debatteres videre til kommunestyret. Videre er saken «Strateginotat» et sentralt politisk verktøy. I denne saken trekker rådmannen opp utfordringsbildet for kommunen de nærmeste årene, og her gjøres avveininger med tanke på kommende års budsjett- og økonomiplan. Det er i dette dokumentet med tilhørende politiske vedtak at politikerne gir styringssignaler til rådmannen i hans arbeid med budsjettet som rådmannen presenterer for politisk behandling i månedsskiftet oktober/november.

I formannskapet fikk vi dessuten en gjennomgang av det nye helsehuset på Straumen fra arkitekten. Dette er en sak som har avstedkommet en god del debatt i det siste, og det er forståelig. Det er et stort bygg, på 8500 kvm som skal bygges sentralt i kommunesenteret vårt. Det skal tjene behovene kommunens innbyggere har for helse- og omsorgstjenester i lang tid framover. På bakgrunn av en forholdsvis omfattende prosess der flere ulike alternativer for lokalisering ble vurdert, ble dagens Inderøyheim tomt valgt i 2018. Av de fremste argumentene ble det lagt vekt på at denne lokaliseringen vil bidra til liv og aktivitet i den gamle sentrumskjernen. Det er en god plassering med tanke på at dette skal være hjemmet til de av oss som er minst mobile, og den vil gi gode sol- og utsiktsforhold i flere retninger for beboerne. I tillegg har jordvernet rimeligvis vært vektlagt. Status i dette arbeidet er nå at samspillsprosessen påbegynnes, med videre involvering av brukergrupper og referansegrupper. I tillegg vil det bli invitert til åpent webinar der tegningene blir presentert, og det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Dato for dette blir klar i løpet av neste uke.

Den siste saken jeg ønsker å trekke fram fra politisk behandling denne uken er at vi har nådd ny milepæl for Lensmyra næringspark, gjennom vedtak om å etablere Lensmyra utbyggingsselskap sammen med Steinkjer kommune. I etterkant av at både Steinkjer og Inderøy har behandlet saken i kommunestyrene sine i juni er det tid for stiftelsesmøte, og selskapet blir ansvarlig for å ta arbeidet videre med opparbeidingen som har vært på anbud og er tildelt. Med sentral beliggenhet midt på Innherred ved både E6, fv 755 og jernbane har vi stor tro på at det er en god lokalisering for mer næringsareal som vil gi flere arbeidsplasser i Inderøy og regionen.

I dag skulle vi egentlig ha vært samlet til Straumens dag i Muustrøparken og kommunesenteret for øvrig, slik ble det ikke. Vi har gjennom mange år hatt tradisjon for å lage veggaviser av nyhetsoppslag fra Inderøy fra året som har gått, og stilt ut i kommunens stand på Straumens dag. Dette var et innspill vi fikk fra Distriktssenteret i sin tid. Det er svært mange som bidrar til lokalsamfunnet og setter Inderøy på kartet på en fremragende måte gjennom året. Også fra siste år er det samlet mange gode oppslag, og ettersom det ikke ble noen «veggavis» i år, er noen av utklippene presentert på kommunens FB side i dag – også gleder vi oss på å møtes til Straumens dag senere.

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og fortsatt riktig god lørdag.

Mvh Ida

 

 

 

 

Skjema