A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Hilsen fra ordføreren 9. mai

Bilde av regjeringens tidsplan for justering av koronatiltak

Hilsen lørdag 09.05.20

 

Denne uken kom endelig nyheten mange har ventet på om at alle elever skal få komme tilbake på skolene sine. Rektorene og de ansatte på skolene har jobbet intensivt med å legge til rette og finne gode løsninger slik at smittevernhensyn kan ivaretas, og opplæring igjen kan gis fysisk på skolene. Jeg vet at mange gleder seg på å treffe igjen venner de kanskje ikke har sett på en stund, og jeg håper og tror dette blir bra for alle.

Det skjer stadig endringer i anbefalinger og tiltak, og det skal litt til for å greie å være helt oppdatert til enhver tid. Jeg synes illustrasjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet (se over), om de endringene som ble gitt denne uken gir en god oversikt, også er det selvfølgelig mange tilhørende veiledere fra ulike hold som utfyller.

På onsdag til uken kl 16:00 stiller Kommuneoverlegen, assisterende rådmann og u.t på webinar, og oppdaterer på status i Inderøy, gjeldende retningslinjer og hvordan vi i Inderøy kommune følger opp rent praktisk. Vi tar svært gjerne mot spørsmål og kommentarer både i forkant og underveis.

Det blir en annerledes sommer, og for mange ungdommer spesielt, som har hatt lang tid hjemme nå, så håper jeg at vi i fellesskap kan greie å legge til rette for en fin sommer for dem og alle oss andre som skal tilbringe størsteparten av sommeren her i Inderøy. Til uken skal kommunen v/rådmann, ordfører, SLT-koordinator, Frivillig Inderøy og e@ møtes for å vurdere hva vi kan få gjort av tilrettelegging. Ungdomsrådet har også vært invitert til å komme med innspill, og det er naturlig at deres stemme blir med i det videre arbeidet. Uansett, det er helt sikkert mange som har innspill og har lyst til å være med på å gi barn og unge en god sommerferie her i Inderøy – og innspill er svært velkomne. Sommerarbeid for ungdom går etter all sannsynlighet som planlagt, og det gis med det et arbeidstilbud til nærmere 100 ungdommer gjennom denne satsingen. 

Avslutningsvis, det er veldig gledelig å registrere at mange gjør mye bra for å sette positivt fokus på situasjonen – som uansett er veldig krevende for mange. I mars bestilte formannskapet sak fra administrasjonen om å få lagt frem oversikt over mulige prosjekter for forsering. Som tidligere orientert valgte vi å gå inn for forsering av Vann og avløps arbeid for vel 6,7 millioner. Viktige prosjekter som uansett burde blitt utført fram i tid. Allerede nå er prosjekter fra denne pakken utført, noe jeg synes er svært imponerende både fra administrasjonen og lokalt næringsliv – og det er et viktig bidrag for å holde aktivitet oppe der det lar seg gjøre.

 

Takk for at du bidrar i den store dugnaden, #følg nasjonale retningslinjer #gled et medmenneske #handle lokalt - og riktig god lørdag.

 

Mvh Ida

 

 

 

 

 

Skjema