Ordførere i Inderøy kommune fra kommunesammenslåingen 1962 og kommunesammenslåingen 2012

 

Navn Periode
 Kåre Sjøvold  1962  - 1967
 Olav Andreas Moen  1968 - 1971
 Kåre Sjøvold  1971 - 1975
 Anders Lyngstad  1976 - 1983
 Kåre Sjøvold  1983 - 1987
 Arild Vist  1988 - 1990
 Karin Kjølmoen  1990 - 1995
 Ole Tronstad  1995 - 1999
 Ole Tronstad  1999 - 2003
 Svein Jørum  2003 - 2007
 Ole Tronstad  2007 - 2011
 Ida Stuberg  2012 - 2015
 Ida Stuberg  2015 - 2019
 Ida Stuberg  2019 - 

 

Skjema