A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand i hjemmet reguleres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav b. helse- og omsorgstjenesteloven

Den som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, kan ha krav på praktisk bistand. Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål. Tjenesten kan omfatte allminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk, vask av tøy, sengeskift etc.

Det betales egenandel for praktisk bistand i hjemmet. Det betales etter mengde utmålt tjeneste og tjenestemottakers inntekt.

Søknad - se Tildelingskontoret

 

Tjenesteleder for hjemmetjenesten er
Jorid Melhus
Telefon: 74124356
jorid.melhus@inderoy.kommune.no

Tjenesteleder har kontor i første etasje ved Inderøyheimen
Meieribakken 7
7670 Inderøy

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema