A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er en tjeneste som tilbyr helsehjelp i hjemmet. Tjenesten tilbyr også bistand til personlig stell og egenomsorg. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Søknad om hjemmesykepleie vurderes i forhold til Helse- og Omsorgstjenesteloven

Hjemmesykepleie tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie er et tilbud for dem som på grunn av helsesvikt ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som trenger hjelp til å øve opp egenomsorgsevnen.

Hjemmesykepleien skal være med  å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenesten kan omfatte stell og pleie, sårbehandling, medikamenthåndtering og medisinsk behandling delegert fra lege. Tjenesten kan også omfatte omsorg i livets siste fase.

Søknad- se Tildelingskontoret

 

Tjenesteleder for hjemmetjenesten er:
Jorid Melhus
Telefon: 74124356
jorid.melhus@inderoy.kommune.no

 

Hjemmetjenesten er oppdelt i to soner med hver sin avdelingssykepleier

 

Grete S Neergård
Telefon: 74124130
grete.neergard@inderoy.kommune.no

 

Randi Fredly
Telefon: 74124130
randi.fredly.berg@inderoy.kommune.no

 

Hjemmetjenesten har kontor i første etasje ved Inderøyheimen
Meieribakken 7
7670 Inderøy

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema