error_outline
26. november kl. 17:42

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring av lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader er 11. januar 2021.

Formannskapet i Inderøy kommune gjorde i møte 21.10.202, sak 92/20 følgende vedtak:

  • Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Inderøy kommune, Trøndelag legges ut til offentlig ettersyn frem til 11. januar 2021.
  • Følgende endring foretas i forkant av utlegging: Under §5c: Unntaket gjelder for brenning av løshalm.
  • §5e: sette punktum etter hageavfall og at «tett bebygd strøk» strykes.

 

Om forskriften
Innføring av kommunal forskrift om brenning av avfall fra nærings-virksomhet herunder landbruk er foreslått som et tiltak i Miljøplan 2015-2025.
I forurensingsloven med forskrifter er luftforurensing er viktig tema. I brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter er det fokus på alles plikt til å forebygge brann.

Målet med innføring av forskriften er at brenning av bål kan reduseres og at brenning av ulovlig avfall kan unngås. Forskriften skal bidra til å lette arbeidet for brannvesen og forurensningsmyndigheten, og at brenning som er unntatt forbudet skal kunne gjennomføres uten søknad/dispensasjon.

Høring: Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall

Saksbehandler Anne Kolstad kan kontaktes på e-post: anne.kolstad@inderoy.kommune.no, eller mobil: 989 08 977


Høringsfrist er 11. januar 2021

Høringsinnspill kan leveres eller sendes til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller per epost: postmottak@inderoy.kommune.no innen 11.01.2021. (Send gjerne kopi til saksbehander).

Skjema