A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Boligsosial handlingsplan

Inderøy kommune legger nå ut planutkast for Boligsosial handlingsplan på høring.

Høringsfrist er satt til 12. juni.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller per post til 

Inderøy kommune

Vennalivegen 7

7670 INDERØY

 

Planutkast til høring - Boligsosial handlingsplan 2018

Skjema