nosahoved

Høring - Folkehelseplan for Inderøy kommune 2014-2025

Inderøy kommune har utarbeidet et forslag til ny folkehelseplan, en kommunedelplan, for perioden 2014-2025.

Ny folkehelselov (2012) og kommunesammenslåing fra 01.01.12, aktualiserte arbeidet med ny

kommunedelplan for folkehelse i Inderøy kommune.

Kommunen har, som et klart politisk mål, å endre fokus fra et tradisjonelt sykdomsperspektiv til et

forebygging- og påvirkningsperspektiv. Dette skal vi få til ved å kartlegge hvilke faktorer som har

betydning for våre innbyggeres helse - og ut fra denne kunnskapen - jobbe aktivt forebyggende mot

hele befolkningen. Fokus skal være «Helse i alt vi gjør».

Det er viktig med en bred involvering for å lykkes i folkehelsearbeidet.

Les folkehelseplanen her.

 

Inderøy kommune ønsker uttalelse til saken. Frist for uttalelse er mandag 19.mai.

 

Uttalelsen sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no.

 

Skjema