error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - kommunedelplan oppvekst 2021-2025

I henhold til vedtak fattet i Hovedutvalg Folk 21. september, legges utkast til Kommunedelplan Oppvekst 2021-2025 ut på høring i seks uker.

Frist for høring er torsdag 4. november.

Høringssvar sendes til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Kommunedelplan oppvekst 2021 - 2025_utkast 09.09.2021

Skjema