A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Kulturminneplan 2019 - 2031

Hovedutvalg Folk gjorde følgende vedtak 29.01.2019:
"Forelagt utkast til kulturminneplan for 2019 – 2031, sendes ut på høring i tre uker."

 

Les høringsutkastet: Kulturminner i Inderøy - Temaplan kulturminner 2019 - 2031

Høringssvar sendes Inderøy kommune innen 21. februar 2019.

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller pr post til 
Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Tips en venn Skriv ut

Skjema