A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Høring oppvekst

Høring - Oppvekstutredningen

Inderøy kommune legger nå ut oppvekstutredningen på høring.

Høringsfrist er satt til 30. oktober 2018

 

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller per post til 

Inderøy kommune
Vennalivegen 7
7670 INDERØY

 

Høringsdokument

Vedlegg:

Skisse nye skolekretsgrenser

Utredningsrapport fra Norconsult

Mandat for oppvekstutredning 2018

Politisk sak om valg av utredningsalternativer - Formannskap 24.04.18

Politisk sak om høring - Formanskap 08.10.18

Skoleutredning fra 2016 - utarbeidet av PWC

Tilleggsnotat til skoleutredningen fra PWC PS utredningsalt FMS 24.04.18.pdf

 

Presentasjon fra folkemøtet 16.10.18 finner du her

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema