A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Høring_Aasly boligfelt

Høring - reguleringsplan for Aasly boligfelt

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte 16.04.2018 vedtatt å legge reguleringsplan for Aasly, plan ID 2017005, på offentlig høring etter PBL § 12-11. Planområdet ligger på Tømtåsen langs Sandvollanvegen (fv 761). Det legges til rette for 3 boligtomter med tilhørende friområde for lek/opphold og atkomstveg.

 

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Vedtak samlet fremlegg

 

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak eller Kristin B. Denstadli på tlf. 74 12 42 96.

Høringsfristen er satt til 30. juni 2018.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Tips en venn Skriv ut

Skjema