Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

Høring - Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

Inderøy kommune har utarbeidet forslag til Ruspolitisk handlingsplan, delplan til kommuneplan for helse og omsorg.

Ruspolitisk handlingsplan 2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplanen finnes på lenken under.

Ruspolitisk handlingsplan 2012 - 2015

Forslaget tar som utgangspunkt at antall salgssteder skal økes med en fra dagens, og tilsvarende for skjenkebevillinger.  utgangspunktet er de aktive bevillingene som er idag, i tabellen er det medtatt bevillinger som ikke er søkt videreført.

Inderøy kommune ønsker uttalelse til saken.  Frist for uttalelse 24. mai 2012.

Uttalelsen sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller 

postmottak@inderoy.kommune.no    

 

Mer informasjon

Skjema