A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Frist for innspill 3. juni

Høring søknad statlig støtte bredbånd 2018 i Inderøy - Gi innspill

2018_06_EG Verdalsgrenda-Bartnes Kart med eiendommer.pdfInderøy kommune ønsker å søke på den statlig tilskuddsordningen for utbygging av bredbånd i distriktene (NKOM), men vi må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 3. juni 2018. Søknadsfrist for innsending av søknad til Trøndelag Fylkeskommune er 15. juni 2018.

Følgende to områder i kommunen er identifisert:

1.            Grønnesby/Hellhaugan, ca 47 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området

2.            Verdalsgrenda - Bartnes, ca 56 husstander (grunnleggende hvitt NGA område). Kart over området.

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

1.            Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet     

2.            Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

3.            Lokal medfinansiering

4.            Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

5.            Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6.            Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 3. juni 2018, innspillene sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no og merkes «høringsuttalelse fiberutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: erlend.gudding@inderoy.kommune.no

Kunngjøring skjer kun på Inderøy kommunes hjemmeside.

For å sjekke hastigheten på bredbånd har NKOM en nettside som heter www.nettfart.no/ der en kan sjekke hastigheten der man er påkoblet. Denne tjenesten finnes også som mobil og nettbrettsapp både i App Store og Google Play.

 

Du kan lese om breibandsstøtteordninga HER.

Skjema