A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Høring - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Hovedutvalg natur vedtok i møte 13.05.2019 å legge følgende ut til offentlig ettersyn:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser.

Innbyggere i Inderøy kommune og eiere av eiendommer i Inderøy kommune gis anledning til å komme med høringsuttalelser. Høringsfristen går til og med 10.06.2019. Uttalelsen må være mottatt av Inderøy kommune innen utløpet av fristen.

Administrative bestemmelser 

Saksfremlegg og vedtak hovedutvalg natur 13.05.19

 

Høringsuttalelser sendes til:

Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema