Bolig

Høringsutkast til boligsosial handlingsplan 2012 –18

Hovedutvalg Folk 1756 gjorde vedtak i sak 8/11, møte den 29.11.11:

Vedlagte høringsutkast til boligsosial handlingsplan 2012 – 18 sendes ut på høring til

brukerorganisasjoner og andre interessenter, med høringsfrist 10. februar 2012.

Leveres servicetorget ved Inderøy Rådhus

LES HØRINGSUTKAST

Skjema